Ψυχολογική υποστήριξη – Συμβουλευτική

Ψυχολογική υποστήριξη

Συμβουλευτική

ψυχικών φαινομένων και λειτουργιών του ανθρώπου, ή αλλιώς, με την έρευνα της συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 991/79 (Φ.Ε.Κ./τ.Α΄/20-12-1979), που διέπει τα του επαγγέλματος της ψυχολογίας στη χώρα μας, «Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους.»

Συγκεκριμένα στο γραφείο μας

η ψυχολόγος:

  • Αναλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία συναισθηματικών διαταραχών και διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.
  • Συνθέτει και εκτελεί δοκιμασίες (tests) για να μετρήσει την νοημοσύνη, τις ικανότητες, τις στάσεις και άλλα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, ερμηνεύει τα δεδομένα που προκύπτουν και δίδει τις κατάλληλες συστάσεις, εάν απαιτείται.
  • Πραγματοποιεί διάγνωση και θεραπεία ψυχικών διαταραχών, ψυχολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την εκπαίδευση ή την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών ή σε ψυχολογικά προβλήματα στην επαγγελματική ζωή.

Συμβουλευτική

γονέων

Οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην Ψυχολόγο ή τον παιδοψυχίατρο προκειμένου να συζητούν θέματα που τους προβληματίζουν αναφορικά με όλους τους τομείς ανάπτυξης: βιοσωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κυρίως σχετικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, την κοινωνική αλληλεπίδραση με συνομήλικους, την παραγωγικότητα ή τις δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο, τη συμπεριφορά και το συναίσθημά του. Στη συμβουλευτική γονέων συζητιούνται τρόποι διαχείρισης συμπεριφορών που απασχολούν τους γονείς στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού από τη βρεφική και νηπιακή μέχρι τη σχολική και εφηβική ηλικία.

Ενδεικτικά αιτήματα

για Συμβουλευτική:

  • Σχολική αποτυχία
  • Όρια και πειθαρχία
  • Ψέμα, κλοπές, παραβατική συμπεριφορά
  • Ζήλεια μεταξύ των αδελφών
  • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
  • Επιθετικότητα
  • Ανησυχητικές / παράξενες σκέψεις και συμπεριφορές

Άλλες μορφές

Υποστήριξης

Ακόμα, οι γονείς ζητούν υποστήριξη σε κρίσιμες περιόδους της ζωής όπως η γέννηση ενός παιδιού, διαζύγιο, ασθένεια μέλους της οικογένειας, θάνατος, μετακόμιση αλλά και τρόπους διαχείρισης του άγχους τους σχετικά με το γονεϊκό τους ρόλο.

Ενημέρωση για Covid-19