Πρώιμη παρέμβαση στον Αυτισμό

Αλφαβητάρι, Κέντρο Ειδικών θεραπειών

Πρώιμη παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί. Όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βελτίωση που θα παρουσιάσει.

βασικός στόχος

πρώιμης παρέμβασης

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προβλημάτων που έχει, ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής του, δηλαδή:

  • Στον αντιληπτικό (νόηση, μνήμη, επεξεργασία πληροφοριών)
  • Στο συναισθηματικό
  • Στον κινητικό
  • Στον επικοινωνιακό (ό, τι σχετίζεται με το λόγο)
Ενημέρωση για Covid-19