Οργάνωση σχολικής μελέτης

Οργάνωση

σχολικής μελέτης

Στις μέρες μας, η διαδικασία της μελέτης μπορεί να γίνει ένα αρκετά προκλητικό εγχείρημα για τα παιδιά. Οι κακές συνήθειες διαβάσματος και το άγχος για την ύλη που πρέπει να αφομοιώσουν έρχονται να καταστήσουν τη σχολική μελέτη μία καθημερινή επώδυνη διαδικασία και έναν δυσεκπλήρωτο στόχο. Η ύπαρξη οργάνωσης/προγράμματος στην καθημερινότητα των παιδιών, καθώς και η εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποδοτικότερη μελέτη. Στο κέντρο μας λειτουργεί πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης από τον Σεπτέμβριο του 2016, σε καθημερινή βάση.

Σκοπός του

Κέντρου μας

Απώτερο σκοπό του Κέντρου μας αποτελεί η αυτονόμηση της μελέτης του μαθητή από μικρή ηλικία, ώστε να μάθει να οργανώνει το χρόνο του, να μελετά αποδοτικά τα μαθήματά του και να εντοπίζει τα δυνατά του σημεία.  Πραγματοποιείται προετοιμασία μαθημάτων για την επόμενη μέρα και εν συνεχεία παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας για τη βαθύτερη εμπέδωση της ύλης.  Τέλος αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Ενημέρωση για Covid-19