Λογοθεραπεία

Αλφαβητάρι, Κέντρο Ειδικών θεραπειών

Λογοθεραπεία

Πρόκειται για την επιστήμη που στοχεύει στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων στο λόγο, την ομιλία, και τη φωνή ενός ατόμου. Απώτερος στόχος της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης είναι η ομαλή ένταξη του ατόμου στο σχολικό ή κοινωνικό του περιβάλλον.

 

Η γλωσσική ανάπτυξη κάθε ατόμου συντελείται σε δύο επίπεδα: α) αντιληπτικά, δηλαδή το άτομο να μπορεί να κατανοεί τον προφορικό λόγο και β) εκφραστικά, δηλαδή να μπορεί να εκφράσει αυτά που επιθυμεί.

Αλφαβητάρι Παπακώστα Nίκη - Λογοθεραπεία

Η γλωσσική ανάπτυξη αποτελείται

από 5 τομείς:

α) Την άρθρωση – φωνολογία, δηλαδή την οργάνωση και σωστή εκφορά των φθόγγων της γλώσσας.

β) Την Μορφολογία, δηλαδή την σωστή χρήση των μορφημάτων, δηλαδή προθέματα και καταλήξεις π.χ καταλήξεις ενικού ή πληθυντικού αριθμού, γένους ή χρόνο ρημάτων.

γ) Την Σημασιολογία, δηλαδή το λεξιλόγιο που έχει κατακτήσει το άτομο και η σωστή χρήση του ανάλογα με την περίσταση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

δ) Την Πραγματολογία, δηλαδή στην ορθή χρήση της γλώσσας και την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων κατά την επικοινωνία του ατόμου.

ε) Την Σύνταξη , δηλαδή τον σωστό συνδυασμό των λέξεων ώστε να σχηματίσουν προτάσεις

Περιστατικά που διαχειριζόμαστε:

στο Κέντρο μας

 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση.
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή/καθυστέρηση.
 • Σχολική ετοιμότητα.
 • Διαταραχές της άρθρωσης-φωνολογίας, δυσαρθρία, δυσπραξία.
 • Βαρηκοΐα/κώφωση/κοχλιακά εμφυτεύματα.
 • Νοητική υστέρηση.
 • Διαταραχή στην ροή της ομιλίας (τραυλισμός).
 • Διαταραχές φωνής.
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που αφορούν τον γραπτό λόγο και την ανάγνωση.
 • Δυσκολίες στην μάσηση/κατάποση.
 • Επαυξητική επικοινωνία κ.α.

Ενδείξεις ότι ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία

Όταν παρατηρούνται

δυσκολίες όπως

 • Δεν δείχνει δόκιμο ενδιαφέρον για τους γύρω του και την επικοινωνία τους προς εκείνο.
 • Δεν δείχνει ενδιαφέρον στο να ξεκινήσει το ίδιο συναλλαγές ή τις ξεκινά για να ικανοποιήσει αποκλειστικά ό,τι το ενδιαφέρει και μόνο.
 • Παρουσιάζει εμφανή ιδιαιτερότητα στην επικοινωνιακή του προσέγγιση και στην επικοινωνιακή χρήση του λόγου.
 • Το παιχνίδι του δεν συνάδει με το παιχνίδι άλλων παιδιών της ηλικίας του.

Δυσκολίες όπως

Λόγος

 • Αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχηματισμό προτάσεων.
 • Δυσκολεύεται να περιγράψει απλά και καθημερινά γεγονότα.
 • Δεν ξεκινά συζητήσεις ή δυσκολεύεται να διατηρήσει τη ροή μιας συζήτησης.
 • Δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που σκέφτεται με τις κατάλληλες λέξεις.
 • Δυσκολεύεται να καταλάβει προτάσεις με σύνθετη σύνταξη ή οδηγίες.

Δυσκολίες όπως

Ομιλία

 • Δυσκολεύεται στην άρθρωση συγκεκριμένων ήχων.
 • Μπερδεύει εύκολες και γνωστές λέξεις.
 • Μπερδεύει τους ήχους μέσα σε μια λέξη.
 • Δεν έχει λεξιλόγιο αναλογικό με την ηλικία του.
 • Ψευδίζει.
Ενημέρωση για Covid-19