Κλίμακα ADOS-2

Αλφαβητάρι, Κέντρο Ειδικών θεραπειών

Κλίμακα ADOS-2

Η κλίμακα ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition), είναι μια ημι-δομημένη, σταθμισμένη αξιολόγηση που αφορά στις δεξιότητες επικοινωνίας, στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην παιγνιώδη και φανταστική χρήση των υλικών και στις περιορισμένες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ατόμων που παραπέμπονται με την υποψία Διαταραχής Φάσματος Αυτισμού.

Gold

standard

Η κλίμακα  ADOS-2 είναι αναθεωρημένη έκδοση της ADOS, η οποία αναφέρεται ως «gold standard» στην αξιολόγηση του Αυτισμού (Kanne, Randolph, & Farmer, 2008; Ozonoff, Goodlin-Jones, & Solomon, 2005)… Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άτομα ευρέως φάσματος αναπτυξιακών και γλωσσικών επιπέδων.

(ADOS-2 Manual, wps)

Ενημέρωση για Covid-19