Εργοθεραπεία

Αλφαβητάρι, Κέντρο Ειδικών θεραπειών

Εργοθεραπεία

Σύμφωνα με την παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (WFOT) Εργοθεραπεία πρόκειται για την  επιστήμη που μέσα από τη χρήση θεραπευτικά κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, στοχεύει στην ανάπτυξη ή την αποκατάσταση ικανοτήτων του ατόμου έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  Η Εργοθεραπεία υποδηλώνει τη θεραπεία μέσα από το έργο.  Στην παιδιατρική Εργοθεραπεία εννοούμε κυρίως το παιχνίδι, γιατί τα παιδιά μέσα από αυτό μαθαίνουν, μιμούνται κοινωνικοποιούνται. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται δεν είναι τυχαίες.  Σχεδιάζονται ώστε να εξυπηρετούν αν συγκεκριμένο σκοπό , την αποκατάσταση δυσκολιών

τομείς παρέμβασης

εργοθεραπείας

 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση (απτική αμυντικότητα, δυσκολίες ρύθμισης)
 • Αδρή κινητικότητα (ισορροπία, πλευρίωση, οπτικοκινητική οργάνωση)
 • Λεπτή κινητικότητα (σύλληψη, λαβή, χειρισμός αντικειμένων, δεξιότητες προγραφής)
 • Τομέας κοινωνικών δεξιοτήτων –επικοινωνίας (ενσυναίσθηση, κατανόηση κοινωνικών κανόνων, κοινωνική ανταπόκριση, δεξιότητες παιχνιδιού)
 • Τομέας αυτουπηρέτησης- δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής ( ένδυση, σίτιση, υγιεινή)

Ενδείξεις ότι ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία

Όταν παρατηρούνται

δυσκολίες όπως

 • Δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί.
 • Έχει ελαττωμένο μυϊκό τόνο, είναι υποτονικό, μοιάζει αδύναμο.
 • Κουράζεται εύκολα κατά την σχολική του εργασία.
 • Πέφτει εύκολα κάτω (“clumsy child”).
 • Δυσκολεύεται να υπολογίσει καλά την θέση του σώματός του στον χώρο, χτυπάει εύκολα πάνω σε άλλους ή σε έπιπλα.
 • Παρουσιάζει δυσκολίες να χειριστεί υλικά και εργαλεία .
 • Δεν παίζει με παιχνίδια της ηλικίας του ή σπάει συχνά τα παιχνίδια του.

Επίσης

όταν

 • Δυσκολεύεται να ζωγραφίσει, να πιάσει τους μαρκαδόρους, να κόψει με το ψαλίδι.
 • Είναι πολύ υπερκινητικό, δεν μπορεί να διατηρήσει τη θέση του στο κάθισμα.
 • Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνεται υπερβολικά σε μία δραστηριότητα με αποτέλεσμα να μην μεταβαίνει σε άλλη.
 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει διάστημα μεταξύ των γραμμάτων και λέξεων όταν γράφει (ο γραφικός του χαρακτήρας είναι πολύ κακός).
 • Δεν αντιλαμβάνεται έννοιες στο χώρο και στο χρόνο.
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες .

Τι περιλαμβάνει

η εργοθεραπεία:

 

Στο Αλφαβητάρι υπάρχει  πλούσιος εξοπλισμός τόσο για αξιολόγηση όσο και για παρέμβαση και ειδικά διαμορφωμένο χώρο ώστε να μπορούν να γίνονται ασκήσεις αισθητηριακής ολοκλήρωσης με κούνιες, πισίνα με μπάλες, ειδικές τραμπάλες, κ.α..

Ενημέρωση για Covid-19