τραυλισμός Tag

  Πώς μπορεί να διδαχθεί η βλεμματική επαφή σε παιδιά με ΔΑΦ Στο Πρωινό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης του κέντρου μας, δίνεται μεγάλη σημασία στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών μας. Έτσι, σε περίπτωση που χρήζει παρέμβασης,...

  " Ανοιχτές ομάδες κοινωνικής επικοινωνίας για εφήβους" (Πρόκειται για ένα ομαδικό πρόγραμμα κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης έχει ως στόχο την διεύρυνση και ενδυνάμωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των εφήβων μέσα από την συναναστροφή με συνομηλίκους. Απευθύνεται...

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ (INTENSIVE INTERACTION)   Τι είναι η εντατική αλληλεπίδραση; Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μία προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι, με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν νωρίς προ-γλωσσική επικοινωνία και δεξιότητες αλληλεπίδρασης. Επίσης, έχει σκοπό να μειώσει επαναλαμβανόμενες...

                   Τα εφόδια του Παιδαγωγού Ο ρόλος του παιδαγωγού στη σύγχρονη εποχή είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος. Πολύ περισσότερο καθίσταται σύνθετος εκείνος του ειδικού παιδαγωγού. Πέρα από την επιστημονική...

Αισθητηριακή δίαιτα: η συνέχεια της εργοθεραπείας στην καθημερινότητα Τι είναι η Αισθητηριακή Δίαιτα; Η αισθητηριακή δίαιτα είναι μια συνήθης  παρέμβαση στον τομέα της εργοθεραπείας (OT). Αρχικά περιγράφηκε από την Patricia Wilbarger.  «Η  αισθητηριακή δίαιτα  χρησιμοποιείται ως παρέμβαση που...

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή που αφορά τη ροή της ομιλίας και ανέκαθεν τραβούσε την  προσοχή του συνομιλητή. Σε συνδυασμό με μια κοινωνία που η διαφορετικότητα στοχοποιείται, το άτομο που έχει τραυλισμό καλείται όχι μόνο...

Loading new posts...
No more posts
Ενημέρωση για Covid-19