σωματοποιημένα συμπτώματα Tag

Συνεργασία μεταξύ γενεών Η  Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας πλησιάζει (1η Οκτωβρίου) και τα οφέλη από τη συνεργασία των γενεών φαντάζουν πιο πλούσια από ποτέ...

ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΧΟΣ;   Το άγχος αποτελεί ένα αναπόσπαστο  συναίσθημα  της ανθρώπινης ύπαρξης από την αρχή έως το τέλος αυτής.  Είναι θετικό, χρήσιμο και παραγωγικό όταν είναι μέτριας έντασης και διάρκειας και αποτελεί ανταπόκριση σε μια κατάσταση όπου απαιτείται να ενεργοποιηθούμε, π.χ. άγχος μέτριου βαθμού πριν...

Ενημέρωση για Covid-19