συναισθηματική νοημοσύνη Tag

Με τον όρο σθναισθηματική νοημοσύνη εννοούμε την ικανότητα αντίληψης και ελέγχου των συναισθημάτων. Για πολλούς ερευνητές η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι που μαθαίνεται, άρα μπορεί να βελτιωθεί. Πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της παίζουν οι παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί. Στο σύγχρονο σχολείο δεν...

Ενημέρωση για Covid-19