πλευρίωση Tag

Η προτίμηση του κυρίαρχου χεριού, είναι η επιλογή του χεριού (δεξί – αριστερό) με σκοπό την εκτέλεση δεξιοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη του παιδιού, κυρίως για τη γραφή. Η προτίμηση του κυριάρχου χεριού πρέπει να έχει αναπτυχθεί έως την προσχολική ηλικία....

Ενημέρωση για Covid-19