ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων Tag

Επιτελικές Δεξιότητες στην Ομάδα Κοινωνικής Επικοινωνίας: από τον "Πέτρινο Νου & το Σούπερ-Ευέλικτο" ως την επίλυση προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις.   Παιδιά και έφηβοι με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδρασή τους με  συνομήλικους τους και ενήλικες στο σχολείο και σε άλλα...