μήνυμα Tag

Η ηλικία του ψεύδους Έρευνες έχουν δείξει πως ένα παιδί αρχίζει να ψεύδεται από την ηλικία των 2-3 χρονών. Σ’ αυτή την ηλικία, μόλις έχει αρχίσει να διαχωρίζει το φανταστικό από το πραγματικό, άρα το ψέμα δεν είναι απόλυτα συνειδητό. Παρ’ όλα αυτά έχει τη δυνατότητα...

Ενημέρωση για Covid-19