κίνητρα Tag

           «Τα οφέλη  της οργάνωσης μελέτης σε εξωτερικό χώρο»    Τα  παιδιά με το τέλος  της προσχολικής ηλικίας εισέρχονται σε μια μακροχρόνια διαδικασία μάθησης. Μπαίνοντας στο πλαίσιο της  Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης αναπτύσσουν την ικανότητα εμπέδωσης καινούριων  γνώσεων...

Loading new posts...
No more posts
Ενημέρωση για Covid-19