εργαζόμενη μνήμη Tag

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η εκτελεστική λειτουργία περιλαμβάνει μια ομάδα γνωστικών διεργασιών που μας βοηθούν να συγκεντρωνόμαστε σε πολλές ροές πληροφοριών ταυτόχρονα, να εντοπίζουμε λάθη, να παίρνουμε αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες πληροφορίες, να αναθεωρούμε πλάνα όσο χρειάζεται και να αναστέλλουμε την παρόρμηση για βεβιασμένες δράσεις. Η...