εκπαιδευση παιχνίδι θεραπεία Tag

H χρήση του παιχνιδιού στην εργοθεραπεία: Μια σύγκριση μεταξύ Ιρλανδίας, Σουηδίας και Ελβετίας Εισαγωγή Το παιχνίδι θεωρείται ένα σημαντικό κομμάτι της παιδικής ηλικίας  και κατ’ επέκταση της εργοθεραπείας. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει  τη θέση του παιχνιδιού στη θεραπευτική παρέμβαση. Το παιχνίδι για παιδιά με αναπηρία είναι ένας αναδυόμενος...