αυτοεκτίμηση Tag

Η οικογένεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σύγκρουση σε σχέση με άλλα κοινωνικά σύνολα. Οικογενειακή επικοινωνία ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της διατηρούν τη δομή της μέσω λεκτικής ή εξωλεκτικής αλληλεπίδρασης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν μηνύματα που διατηρούν την ισορροπία της και άλλα...

Ενημέρωση για Covid-19