αυτοεκτίμηση Tag

Η οικογένεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σύγκρουση σε σχέση με άλλα κοινωνικά σύνολα. Οικογενειακή επικοινωνία ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της διατηρούν τη δομή της μέσω λεκτικής ή εξωλεκτικής αλληλεπίδρασης. Με άλλα...

Loading new posts...
No more posts
Ενημέρωση για Covid-19