αξιολογητικό εργαλείο Tag

Στο πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης στο Αλφαβητάρι οι θεραπευτές μας χορηγούν στους μαθητές τον αξιολογητικό εργαλείο VB-MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program), το οποίο είναι βασισμένο στην Λεκτική Συμπεριφορά (Verbal Behavior) του B.F. Skinner (1957) και δημιουργήθηκε για την ανίχνευση γλωσσικών, μαθησιακών και κοινωνικών...