ανάλυση έργου Tag

Στο πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης στο Αλφαβητάρι οι θεραπευτές μας χορηγούν στους μαθητές τον αξιολογητικό εργαλείο VB-MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program), το οποίο είναι βασισμένο στην Λεκτική Συμπεριφορά (Verbal Behavior) του B.F. Skinner...

Loading new posts...
No more posts
Ενημέρωση για Covid-19