Λογοθεραπεία

Category
Υπηρεσίες
About This Project

Πρόκειται για την επιστήμη που στοχεύει στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων στο λόγο, την ομιλία, και τη φωνή ενός ατόμου. Απώτερος στόχος της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης είναι η ομαλή ένταξη του ατόμου στο σχολικό ή κοινωνικό του περιβάλλον.

Η γλωσσική ανάπτυξη κάθε ατόμου συντελείται σε δύο επίπεδα: α) αντιληπτικά, δηλαδή το άτομο να μπορεί να κατανοεί τον προφορικό λόγο και β) εκφραστικά, δηλαδή να μπορεί να εκφράσει αυτά που επιθυμεί.

Η γλωσσική ανάπτυξη αποτελείται από 5 τομείς:

α) Την άρθρωση – φωνολογία, δηλαδή την οργάνωση και σωστή εκφορά των φθόγγων της γλώσσας.

β) Την Μορφολογία, δηλαδή την σωστή χρήση των μορφημάτων, δηλαδή προθέματα και καταλήξεις π.χ καταλήξεις ενικού ή πληθυντικού αριθμού, γένους ή χρόνο ρημάτων.

γ)Την Σημασιολογία, δηλαδή το λεξιλόγιο που έχει κατακτήσει το άτομο και η σωστή χρήση του ανάλογα με την περίσταση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

δ) Την Πραγματολογία, δηλαδή στην ορθή χρήση της γλώσσας και την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων κατά την επικοινωνία του ατόμου.

ε) Την Σύνταξη , δηλαδή τον σωστό συνδυασμό των λέξεων ώστε να σχηματίσουν προτάσεις

 

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Όταν παρατηρούνται δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

Επικοινωνία:

 • Δεν δείχνει δόκιμο ενδιαφέρον για τους γύρω του και την επικοινωνία τους προς εκείνο.
 • Δεν δείχνει ενδιαφέρον στο να ξεκινήσει το ίδιο συναλλαγές ή τις ξεκινά για να ικανοποιήσει αποκλειστικά ό,τι το ενδιαφέρει και μόνο.
 • Παρουσιάζει εμφανή ιδιαιτερότητα στην επικοινωνιακή του προσέγγιση και στην επικοινωνιακή χρήση του λόγου.
 • Το παιχνίδι του δεν συνάδει με το παιχνίδι άλλων παιδιών της ηλικίας του.

Λόγος:

 • Αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχηματισμό προτάσεων.
 • Δυσκολεύεται να περιγράψει απλά και καθημερινά γεγονότα.
 • Δεν ξεκινά συζητήσεις ή δυσκολεύεται να διατηρήσει τη ροή μιας συζήτησης.
 • Δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που σκέφτεται με τις κατάλληλες λέξεις.
 • Δυσκολεύεται να καταλάβει προτάσεις με σύνθετη σύνταξη ή οδηγίες.

Ομιλία:

 • Δυσκολεύεται στην άρθρωση συγκεκριμένων ήχων.
 • Μπερδεύει εύκολες και γνωστές λέξεις.
 • Μπερδεύει τους ήχους μέσα σε μια λέξη.
 • Δεν έχει λεξιλόγιο αναλογικό με την ηλικία του.
 • Ψευδίζει.

Περιστατικά που διαχειριζόμαστε:

Ενημέρωση για Covid-19