Παροχή Διαδικτυακών Συνεδριών

Παροχή

Διαδικτυακών Συνεδριών

Η παροχή διαδικτυακών συνεδριών ξεκίνησε ως ανάγκη κατά την περίοδο του γενικού «lockdown».  Όμως, το Αλφαβητάρι, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της περιόδου πανδημίας, αλλά και τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε οικογένειας, εξακολουθεί να παρέχει την ευκαιρία διαδικτυακών συνεδριών. Σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, συνεκτιμώνται οι ανάγκες κάθε οικογένειας, οι στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος και οι απαιτήσεις των  εκάστοτε συνεδριών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου:

info@alfavitari-papakosta.gr

Αλφαβητάρι Παπακώστα | Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας
Ενημέρωση για Covid-19