2019

2019

το Κέντρο με τις διάφορες νομικές μορφές του, έχει ήδη συμπληρώσει 18 χρόνια διαδρομής  στην ειδική εκπαίδευση και προσφοράς στην σχολική κοινωνία. Στη μακρόχρονη αυτή πορεία το Κέντρο Αλφαβητάρι  επιτελεί το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και μορφωτικό έργο του με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου και στις ιδιαίτερες και ευαίσθητες απαιτήσεις της Ειδικής Αγωγής.Ενημέρωση για Covid-19