2016

2016

Το κέντρο «Αλφαβητάρι» αποκτά παράρτημα στο οποίο εδρεύει το Πρόγραμμα Οργάνωση Μελέτης, με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων  αναφορικά με το αποδοτικό διάβασμα.Ενημέρωση για Covid-19