2011

2011

Το Κέντρο Άλφαβητάρι΄ αποφασίζει τη μεταφορά του στην οδό Αγίου Μύρωνος και Αξαρίου, μια μεταφορά που  σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση σε επίπεδο υλοτεχνικής υποδομής και εγκαταστάσεων  αλλά και πνευματικής επέκτασης.Ενημέρωση για Covid-19