2006

2006

η διεπιστημονική ομάδα ολοκληρώνεται με την συνεργασία Παιδοψυχιάτρου.

Σήμερα, το Αλφαβητάρι στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας με στόχο τη δημιουργία αυστηρώς εξειδικευμένου και εξατομικευμένου προγράμματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων.Ενημέρωση για Covid-19