2004

2004

υλοποιείται η ανάγκη για σύσταση συμπληρωματικών λειτουργιών, συναφών υπηρεσιών, όπως η Ειδική Μάθηση και η Εργοθεραπεία.Ενημέρωση για Covid-19