Το Αλφαβητάρι

Τομείς διάγνωσης

και παρέμβασης

Προβλήματα λόγου και ομιλίας-τραυλισμός-μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία-κινητικές δυσκολίες και αδεξιότητα-διάσπαση προσοχής-υπερκινητικότητα-διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμός-νοητική υστέρηση-διαταραχές συμπεριφοράς-ψυχολογικές και παιδοψυχιατρικές διαταραχές. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, εκτός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συνεχίζουν την παρακολούθηση σεμιναρίων-προγραμμάτων σε συνάφεια με το αντικείμενο εξειδίκευσής τους (δια βίου μάθηση).

Κέντρο Λογοθεραπείας “Αλφαβητάρι”

Διαδρομή

Χρονομηχανή

2000
14 Μαρτίου

2000

Το Κέντρο Λογοθεραπείας ξεκινάει τη λειτουργία του με την επωνυμία Άλφαβητάρι΄, υπό τη διεύθυνση της κας Νίκης Παπακώστα, Λογοπεδικού. Παρέχει τις υπηρεσίες του με αρχικό αντικείμενο τη Λογοθεραπεία.
2004
14 Μαρτίου

2004

υλοποιείται η ανάγκη για σύσταση συμπληρωματικών λειτουργιών, συναφών υπηρεσιών, όπως η Ειδική Μάθηση και η Εργοθεραπεία.
2005
6 Απριλίου

2005

πραγματοποιείται στελέχωση του Κέντρου από Κλινική Ψυχολόγο.
2006
14 Αυγούστου

2006

η διεπιστημονική ομάδα ολοκληρώνεται με την συνεργασία Παιδοψυχιάτρου. Σήμερα, το Αλφαβητάρι στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας με στόχο τη δημιουργία αυστηρώς εξειδικευμένου και εξατομικευμένου προγράμματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες..Read More
2011
14 Ιανουαρίου

2011

Το Κέντρο Άλφαβητάρι΄ αποφασίζει τη μεταφορά του στην οδό Αγίου Μύρωνος και Αξαρίου, μια μεταφορά που  σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση σε επίπεδο υλοτεχνικής υποδομής και εγκαταστάσεων  αλλά και πνευματικής επέκτασης.
2015
22 Μαΐου

2015

Σύσταση Τμήματος Πρώιμης Παρέμβασης
2016
14 Οκτωβρίου

2016

Το κέντρο «Αλφαβητάρι» αποκτά παράρτημα στο οποίο εδρεύει το Πρόγραμμα Οργάνωση Μελέτης, με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων  αναφορικά με το αποδοτικό διάβασμα.
2019
14 Μαρτίου

2019

το Κέντρο με τις διάφορες νομικές μορφές του, έχει ήδη συμπληρώσει 18 χρόνια διαδρομής  στην ειδική εκπαίδευση και προσφοράς στην σχολική κοινωνία. Στη μακρόχρονη αυτή πορεία το Κέντρο Αλφαβητάρι  επιτελεί το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και μορφωτικό..Read More
2021
23 Σεπτεμβρίου

2021

Σήμερα, το Κέντρο Αλφαβητάρι, έχει σημειώσει 21 χρόνια διαδρομής στην ειδική εκπαίδευση και προσφορά στην σχολική κοινωνία. Στη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας, επιτελεί το εκπαιδευτικό και θεραπευτικό του έργο, με γνώμονα την αναβάθμιση, την ανέλιξη..Read More
2023
10 Ιανουαρίου

Σήμερα

Πρότυπο Κέντρο Αυτισμού & ΔΕΠΥ
Ενημέρωση για Covid-19