Όταν ακούμε μία ιστορία με την καρδιά μας

Όταν ακούμε μία ιστορία με την καρδιά μας

Συχνά οι άνθρωποι ασυνείδητα συγχρονίζουν τις σωματικές λειτουργίες όπως ο καρδιακός παλμός και η αναπνοή όταν μοιράζονται μια εμπειρία, όπως μια ζωντανή παράσταση ή μια προσωπική συνομιλία. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι καρδιακοί παλμοί των ατόμων συγχρονίζονται ακόμη και όταν ακούνε μια ιστορία από τον εαυτό τους, και αυτός ο συγχρονισμός συμβαίνει μόνο όταν τα άτομα την ακούνε με προσοχή.

“Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία που αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι συγχρονίζουν τη φυσιολογία τους μεταξύ τους. Όμως η προϋπόθεση είναι, ότι κατά κάποιο τρόπο αλληλοεπιδρούν και είναι σωματικά παρόντες στο ίδιο μέρος” , λέει ο συγγραφέας Lucas Parra, καθηγητής στο City College της Νέας Υόρκης. “Αυτό που διαπιστώσαμε είναι πως το φαινόμενο είναι πολύ ευρύτερο και ότι η απλή παρακολούθηση μιας ιστορίας και η επεξεργασία του ερεθίσματος θα προκαλέσει παρόμοιες διακυμάνσεις στους καρδιακούς παλμούς των ανθρώπων. Είναι η γνωστική λειτουργία που ανεβάζει ή κατεβάζει τον καρδιακό ρυθμό”.
«Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο ακροατής προσέχει τις ενέργειες στην ιστορία», προσθέτει ο συγγραφέας Jacobo Sitt, ερευνητής στο Paris Brain Institute και Inserm. «Δεν πρόκειται για συναισθήματα, αλλά για αφοσίωση, προσοχή και σκέψη για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Η καρδιά ανταποκρίνεται σε αυτά τα σήματα από τον εγκέφαλο».
Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια σειρά τεσσάρων πειραμάτων για να διερευνήσουν το ρόλο της συνείδησης και της προσοχής στο συγχρονισμό των καρδιακών παλμών των συμμετεχόντων.
• Στο πρώτο πείραμα, οι εθελοντές άκουσαν ένα ηχητικό βιβλίο με τις 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα του Ιούλιου Βερν. Καθώς άκουγαν, ο καρδιακός τους ρυθμός άλλαξε με βάση αυτό που συνέβαινε στην ιστορία, όπως μετρήθηκε στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των ατόμων παρουσίασαν αυξήσεις και μειώσεις στον καρδιακό τους ρυθμό στα ίδια σημεία της αφήγησης.

• Στο δεύτερο πείραμα, οι εθελοντές παρακολούθησαν σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο. Επειδή τα βίντεο ήταν χωρίς υποκείμενες συναισθηματικές παραλλαγές, το συγκεκριμένο πείραμα επιβεβαίωσε ότι η συναισθηματική συμμετοχή σε μια ιστορία δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Την πρώτη φορά που παρακολούθησαν τα βίντεο, οι καρδιακοί παλμοί τους έδειξαν παρόμοιες διακυμάνσεις. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες τα παρακολούθησαν για δεύτερη φορά, μετρώντας στο μυαλό τους αντίστροφα. Εκείνη τη στιγμή, η έλλειψη προσοχής οδήγησε σε πτώση του συγχρονισμού των καρδιακών παλμών μεταξύ των ατόμων, επιβεβαιώνοντας ότι η προσοχή ήταν σημαντική.

• Στο τρίτο πείραμα, οι συμμετέχοντες άκουσαν μικρές ιστορίες για παιδιά, κάποιοι ενώ ήταν συγκεντρωμένοι και άλλοι ενώ τους αποσπούσαν την προσοχή. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν γεγονότα από τις ιστορίες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν στους καρδιακούς παλμούς των συμμετεχόντων ήταν προγνωστικές για το πόσο καλά ανταποκρίθηκαν όταν απαντούσαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία – όσο υψηλότερος ήταν ο συγχρονισμός τόσο καλύτερες ήταν και οι βαθμολογίες των δοκιμών. Αυτό απέδειξε ότι οι αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό ήταν ένα σήμα συνειδητής επεξεργασίας της αφήγησης. Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τις αλλαγές στους ρυθμούς αναπνοής, δεν είδαν τον ίδιο συγχρονισμό μεταξύ των ατόμων. Αυτό ήταν εκπληκτικό, καθώς η αναπνοή είναι γνωστό ότι επηρεάζει τον καρδιακό ρυθμό.

• Το τέταρτο πείραμα ήταν παρόμοιο με το πρώτο, αλλά περιλάμβανε τόσο υγιείς εθελοντές όσο και ασθενείς με διαταραχές της συνείδησης – όπως εκείνοι σε κώμα. Σε όλα τα θέματα παρουσιάστηκε ένα ηχητικό βιβλίο με μία ιστορία ενός παιδιού. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ασθενείς είχαν χαμηλότερα ποσοστά συγχρονισμού της καρδιάς από ό,τι οι συμμετέχοντες που ήταν υγιής. Έξι μήνες αργότερα, όταν οι ασθενείς εξετάστηκαν ξανά, μερικοί από αυτούς που είχαν υψηλότερο συγχρονισμό είχαν ανακτήσει κάποιο μέρος της συνείδησής τους.
“Αυτή η μελέτη είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό είναι ένα εύκολο τεστ που θα μπορούσε να εφαρμοστεί για τη μέτρηση της λειτουργίας του εγκεφάλου”, λέει ο Sitt. “Δεν απαιτεί πολύ εξοπλισμό. Θα μπορούσε ακόμη και να πραγματοποιηθεί σε ασθενοφόρο στο δρόμο προς το νοσοκομείο”. Σημειώνει ότι απαιτείται πολύ περισσότερη επικύρωση με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών καθώς και συγκρίσεις με αποδεκτά τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας όπως EEG και fMRI. Αυτό είναι κάτι που η ομάδα του συνεχίζει να μελετά.
Ο Parra λέει ότι μια τέτοια έρευνα είναι επίσης σημαντική για την κατανόηση της προσοχής και τη σύνδεση εγκεφάλου-σώματος. “Η νευροεπιστήμη ανοίγεται ως προς τη σκέψη του εγκεφάλου σαν μέρος ενός πραγματικού ανατομικού, φυσικού σώματος. Αυτή η έρευνα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της εξέτασης της σύνδεσης εγκεφάλου-σώματος ευρύτερα, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επηρεάζει το σώμα”.

Πηγές:
https://neurosciencenews.com/story-attention-19216/ ,
“Conscious processing of narrative stimuli synchronizes heart rate between individuals” by Jacobo Sitt et al. Cell ReportsΕνημέρωση για Covid-19