“Χαμόγελο: ένα από τα απαραίτητα εφόδια του παιδαγωγού”

    “Χαμόγελο: ένα από τα απαραίτητα εφόδια του παιδαγωγού”

                   Τα εφόδια του Παιδαγωγού

Ο ρόλος του παιδαγωγού στη σύγχρονη εποχή είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος. Πολύ περισσότερο καθίσταται σύνθετος εκείνος του ειδικού παιδαγωγού. Πέρα από την επιστημονική γνώση που οφείλει να κατέχει, ο ειδικός παιδαγωγός έχει χρέος να συγκεντρώνει και χαρακτηριστικά, που αποδεικνύουν την αγάπη και τη φροντίδα του για τους μαθητές του. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα ζεστό και ειλικρινές χαμόγελο;

Το χαμόγελο έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως μπορεί να προσφέρει οφέλη τόσο στην ψυχολογία όσο και στην υγεία. Βελτιώνει την ψυχολογική κατάσταση των μαθητών και μειώνει το επίπεδο των ορμονών στο αίμα που ευθύνονται, για τη δημιουργία άγχους. Σκοπός του παιδαγωγού, άλλωστε είναι να δημιουργεί θετικά συναισθήματα και ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στο περιβάλλον μάθησης.

Το μαθησιακό περιβάλλον ενδέχεται να απαρτίζεται από παιδιά κάθε ηλικίας καθώς το ηλικιακό φάσμα ενός ειδικού παιδαγωγού περιλαμβάνει παιδιά προσχολικής ηλικίας έως και εφήβους. Ο δάσκαλος που χαμογελά πυροδοτεί θετικά συναισθήματα και δίνει  κίνητρο στους μαθητές να εξελίσσονται κατακτώντας βαθμιαία τους βραχυπρόθεσμους ή τους μακροπρόθεσμους στόχους που τίθενται από τον διδάσκοντα σε συνεργασία με τους γονείς.

Αν επιθυμούσαμε να παραστήσουμε τη σχέση ανάμεσα σε παιδαγωγό, μαθητές και γονείς  σε μια εικόνα θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια αλυσίδα της οποίας, οι κρίκοι(μαθητής, γονέας, παιδαγωγός)είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η εμψύχωση που έχει ως σημείο εκκίνησης τον ειδικό παιδαγωγό επηρεάζει τον μαθητή εκ πρώτοις και τους γονείς σε ένα δεύτερο επίπεδο που βλέπουν το παιδί τους να πετυχαίνει τον στόχο του. Κάθε βήμα του παιδιού, όσο μικρό, και αν είναι πρέπει να επιβραβεύεται με ένα χαμόγελο!!

Πρέπει να έχουμε κατά νου, πως κάθε παιδί πέρα από την υλική του υπόσταση έχει και μια συναισθηματική-πνευματική. Όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η αρμονία μεταξύ αυτών των υποστάσεων δίνει υγεία και ευεξία που εκφράζεται με γαλήνη στην ψυχή και ένα χαμόγελο στα χείλη.

Καταλήγοντας ο παιδαγωγός που καλείται να ανταποκριθεί στο νέο συγκροτημένο του ρόλο, οφείλει εκτός των άλλων να είναι εμψυχωτής, φίλος και μεταρρυθμιστής .Όλα αυτά ξεκινούν με ένα χαμόγελο .Εξάλλου το χαμόγελο είναι η καλύτερη ανταμοιβή  τόσο για τον παιδαγωγό, όσο και για τον μαθητή. Δεν διαρκεί παρά μονάχα μια στιγμή αλλά η ανάμνησή του είναι πολλές φορές αιώνια…

 

 

 Ενημέρωση για Covid-19