Σίτιση και Παραγωγή ομιλίας

Σίτιση και Παραγωγή ομιλίας

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των γονέων με τους λογοθεραπευτές, συχνά στη συζήτηση μονοπωλεί η δυσκολία στη παραγωγή ομιλίας χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ποιο αναπτυξιακό στάδιο σίτισης βρίσκεται το παιδί. Οι λογοθεραπευτές προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να ενημερώσουν για τη σημαντικότητα της σίτισης η οποία κατ’ επέκταση επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη του στοματικού μυϊκού συστήματος.
Η καταληπτή παραγωγή ομιλίας βασίζεται στον τόνο, τη σταθερότητα, το διαχωρισμό, τη διαβάθμιση και την αισθητική επεξεργασία.
Αρχικά, ο θεραπευτής εκτιμά τη μορφή, τη λειτουργία, την κινητικότητα κ.α. των παρακάτω στοματικών δομών:
• της υπερώας
• των χειλιών
• της γλώσσας
• της οδοντοφυΐας
• των παρειών
• της γνάθου
• το υπερωιοφαρυγγικό κλείσιμο
Παράλληλα, μετά τη λήψη ενός ιστορικού όπου αφορά τη σίτιση, ο θεραπευτής εξετάζει και παρεμβαίνει σε:
• παράγοντες που επηρεάζουν το στοματικό στάδιο της σίτισης (από αναπτυξιακό και ιατρικό ιστορικό)
• περιληπτική διατροφή και διατροφικές ανησυχίες (ψυχολογικές και μη)
• αντανακλαστικά
• θέση σώματος κατά τη διάρκεια της σίτισης
• αισθητηριακή επεξεργασία
• χαρακτηριστικά της σίτισης
• μετάβαση από το μπουκάλι σε στερεά τροφή
• πόση και ρόφηση
• τεχνικές της σίτισης και μάσηση
• κατάποση
Στην περίπτωση που παρατηρηθούν δυσκολίες στα αναπτυξιακά στάδια της σίτισης ενός παιδιού, αλληλένδετα ενδέχεται να χρειαστεί παρέμβαση στο στοματικό μυϊκό σύστημα και συνεπώς στην άρθρωση/καταληπτότητα της ομιλίας.
Συμπερασματικά, οι γονείς πρέπει να παρατηρούν από τους πρώτους μήνες της ζωής ενός βρέφους τον τρόπο σίτισης του παιδιού έτσι ώστε να απευθύνονται στους ειδικευμένους λογοθεραπευτές για σωστή αντιμετώπιση αλλά και ενημέρωση για τις ανησυχίες τους.
Source: “ Feeding Therapy: A Sensory – Motor Approach”. Lori L. Overland, M.S., CCC-SLP, C/NDTΕνημέρωση για Covid-19