Ο γυναικείος φαινότυπος αυτισμού και το καμουφλάζ

Ο γυναικείος φαινότυπος αυτισμού και το καμουφλάζ

Η διάγνωση του αυτισμού έχει διαφορά ανάλογα το φύλο. Μεταξύ ανδρών και γυναικών η συχνότητα είναι 2 άνδρες/ 1 γυναίκα.
Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται τόσο στη μειωμένη πιθανότητα ανάπτυξης αυτισμού στις γυναίκες όσο και στην υπό-διάγνωση των γυναικών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.
Μια εξήγηση για το τελευταίο είναι ότι ορισμένες γυναίκες/ κορίτσια που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού εκφράζουν τον αυτισμό τους μέσω μικρών παραλλαγών στη συμπεριφορά τους, σε σύγκριση με τους άνδρες. Συχνά, οι παραλλαγές αυτές δεν καταγράφονται από τα τρέχοντα διαγνωστικά εργαλεία ή κριτήρια.

Αυτή η ανασκόπηση συνόψισε ορισμένα στοιχεία για τον γυναικείο φαινότυπο αυτισμού και επικεντρώθηκε στην έννοια του «καμουφλάζ», ένα σημαντικό θέμα έρευνας τα τελευταία χρόνια.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται, υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός «γυναικείου φαινοτύπου αυτισμού», ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει:
• διαφορές στις κοινωνικές δυσκολίες σχετικά με τη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων,
• ενδιαφέροντα που τείνουν να έχουν περισσότερο σχεσιακό χαρακτήρα,
• και την συνύπαρξη Διαταραχών Διάθεσης.

Ωστόσο, είναι απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα, για να προσδιοριστεί εάν άλλες συμπεριφορές μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται στον γυναικείο φαινότυπο αυτισμού. Να διερευνηθεί εάν αυτά τα χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν μια μοναδική γυναικεία έκφραση αυτισμού ή απλώς είναι μια παραλλαγή των στερεοτυπικών συμπεριφορών που ορίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και χαρακτηρίζουν τον αυτισμό.

Η μελλοντική έρευνα για το «καμουφλάζ» θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αξιόπιστες – ακριβείς μετρήσεις-κριτήρια τόσο για την πρόθεση, όσο και για την επιτυχία του καμουφλάζ. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν σε άτομα όλων των φύλων, των ηλικιών και των ικανοτήτων.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να μελετηθεί, είναι η έκταση και οι συνέπειες του καμουφλάζ. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στα δύο φύλα και σε όλες τις ηλικίες.
Η έρευνα σαφώς θα ωφεληθεί από τον εντοπισμό νευρικών ή βιολογικών μετρήσεων των εγγενών αυτιστικών χαρακτηριστικών.
Συμπερασματικά, τα ευρήματα που συνοψίζονται σε αυτήν την ανασκόπηση υποδηλώνουν ότι το καμουφλάζ είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού χωρίς νοητική αναπηρία.

Αυτό συχνά έχει επιπτώσεις στα κλινικά και ερευνητικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ακριβή διάγνωση του αυτισμού και τον εντοπισμό της απαιτούμενης υποστήριξης/θεραπευτικής παρέμβασης. Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να καμουφλάρουν τα αυτιστικά χαρακτηριστικά τους κατά τη διάρκεια κλινικών αξιολογήσεων, συνειδητά ή όχι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος διάγνωση ή θεραπευτική παρέμβαση-προσέγγιση.

Οι κλινικοί γιατροί και όσοι ασχολούνται με την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του αυτισμού θα πρέπει να ενημερώνονται για την πιθανότητα του καμουφλάζ και να το λαμβάνουν υπόψη. Ιδιαίτερα όταν αξιολογούν άτομα που εμφανίζονται κοντά στο κατώφλι της διάγνωσης του αυτισμού.

Τέλος, οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να εστιάσουν στην συνύπαρξη του καμουφλάζ με την κακή ψυχική υγεία και να το συνυπολογίσουν κατά τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης ή υποστήριξης των ατόμων.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40489-020-00197-9Ενημέρωση για Covid-19