Οργάνωση μελέτης σε εξωτερικό χώρο

Οργάνωση μελέτης σε εξωτερικό χώρο

           «Τα οφέλη  της οργάνωσης μελέτης σε εξωτερικό χώρο»   

Τα  παιδιά με το τέλος  της προσχολικής ηλικίας εισέρχονται σε μια μακροχρόνια διαδικασία μάθησης. Μπαίνοντας στο πλαίσιο της  Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης αναπτύσσουν την ικανότητα εμπέδωσης καινούριων  γνώσεων με τη δική τους προσπάθεια. Κατακτούν  σιγά-σιγά  την όλη διαδικασία κάνοντας  την, καθήκον τους και επιθυμία για πρόοδο.

Όπως σε όλους τους κανόνες  υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, έτσι και στην οργάνωση των σχολικών μαθημάτων υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται η σχέση γονέα με παιδί  και συνακόλουθη τη ματαίωση του ίδιου του παιδιού.

Για να αποφευχθεί αυτό υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι  χώροι με καταρτισμένο προσωπικό,  όπως παιδαγωγοί ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίοι προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους  μάθησης  και  εκπαιδεύουν τα παιδιά να διαχειρίζονται  τον χρόνο τους  και τα καθήκοντά τους καλύτερα.

Το βασικότερο στοιχείο για την επιτυχία της οργάνωσης  είναι  η καλή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και  παιδιού .Το παιδί έχοντας  ματαιωθεί  από το σχολικό πλαίσιο  και  ενδεχομένως από τον ίδιο του τον εαυτό, έχει ανάγκη από ένα ασφαλές  περιβάλλον ώστε να μεταφέρει τα νέα του από το σχολείο. Επιπλέον το ότι  θα οριοθετηθεί  η διάρκεια καθημερινής  μελέτης, αυτό από μόνο του κάνει το παιδί να επιδιώκει μια καλή σχέση με το νέο εμπλεκόμενο πρόσωπο που τον ενισχύει και τον βοηθάει να γίνεται  υπεύθυνος  κάθε μέρα.

Πριν την έναρξη  των μαθημάτων ,ο  παιδαγωγός  θα πρέπει να έχει οργανώσει το χώρο που θα υποδεχθεί τους μαθητές  του ώστε να είναι κατάλληλος για συγκέντρωση και την αποδοτικότητα των μαθητών. Σωστός  φωτισμός, ζωηρά  χρώματα, ελεύθερο χώρο και κατάλληλα έπιπλα είναι κάποια από  τα στοιχεία που συνθέτουν το χώρο. Εν συνεχεία, στο γραφείο του παιδαγωγού  θα πρέπει να υπάρχουν μόνο  ό,τι  θα χρειαστεί  για τη μελέτη ώστε να μην υπάρχουν  διάφορα ερεθίσματα  που θα αποσπούν την  προσοχή.

Σημαντικό στοιχείο είναι η επιβράβευση του παιδιού σε κάθε του βήμα. Ακόμα κι αν θεωρούνται κάποια βήματα δεδομένα, για ορισμένα παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση δεν είναι δεδομένα. Η επιβράβευση θα πρέπει να ακολουθείται με συστηματικό τρόπο και να είναι οριοθετημένη. Ο  παιδαγωγός  με το παιδί μπορεί να συνάψει ένα¨ συμβόλαιο ¨ ώστε να ξέρει το παιδί τι θα πρέπει να κάνει και εκείνος να τον επιβραβεύει για την συνέπειά του, το οποίο αποτελεί πρώτο στόχο για την οργάνωση του παιδιού. Επιπλέον, οι επιβραβεύσεις  θα μπορούν να γενικευτούν και στο σχολικό πλαίσιο αλλά και στην καθημερινότητα του  παιδιού.

Βαρύνουσα σημασία στην οργάνωση της  μελέτης έχουν τα κίνητρα που δίνονται  στα παιδιά διότι αφορούν την μαθησιακή πορεία αλλά και την καθημερινότητα, καθώς ολοκληρώνοντας τα καθήκοντα το παιδί θα μπορεί να έχει ελεύθερη ώρα. Τα κίνητρα ενισχύονται ,όταν η μελέτη μπορεί να πραγματοποιείται σε ομάδες έως  3 ατόμων και τα παιδιά επιδιώκουν να έχουν μικρά διαλείμματα με τους φίλους τους ή ελεύθερη ώρα. Προάγεται  η κοινωνικοποίηση ,η αποδοχή και η ομαδο- συνεργατικότητα .

Αφού έχει  δημιουργηθεί  ένα καλό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στον παιδαγωγό και στα παιδιά θα πρέπει να ενισχυθεί  το μαθησιακό-γνωστικό κομμάτι των μαθητών με ερεθίσματα όλων των αισθήσεων :οπτικά ,ακουστικά , κιναισθητικά. Ο παιδαγωγός θα είναι σε θέση να επιλέξει τα σωστά ερεθίσματα ανάλογα τον μαθησιακό τύπο του παιδιού.

Τέλος, εναλλακτικά μέσα μάθησης  φαίνεται πως ενισχύουν ιδιαίτερα τα παιδιά με δυσκολίες όπως  χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ,οπτικοί  κανόνες ,επιτραπέζια παιχνίδια ζωγραφιές και εκπαιδευτικές κάρτες.Έτσι το διάβασμα αποκτάει άλλη διάσταση και γίνεται  παιχνίδι με  πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά…

Βορεάκου Αθηνά

Τσαρνά  ΜαίρηΕνημέρωση για Covid-19