Επιστημονικό προφίλ Κέντρου

Επιστημονικό προφίλ Κέντρου

Το Κέντρο Λογοθεραπείας ξεκινάει τη λειτουργία του με την επωνυμία Άλφαβητάρι΄, υπό τη διεύθυνση της κας Νίκης Παπακώστα, Λογοπεδικού. Παρέχει τις υπηρεσίες του με αρχικό αντικείμενο τη Λογοθεραπεία. Το 2006, η διεπιστημονική ομάδα ολοκληρώνεται με την συνεργασία Παιδοψυχιάτρου. Σήμερα, το Αλφαβητάρι στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας με στόχο τη δημιουργία αυστηρώς εξειδικευμένου και εξατομικευμένου προγράμματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων. Το 2011 το Κέντρο Άλφαβητάρι΄ αποφασίζει τη μεταφορά του στην οδό Αγίου Μύρωνος και Αξαρίου, μια μεταφορά που σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση σε επίπεδο υλοτεχνικής υποδομής και εγκαταστάσεων αλλά και πνευματικής επέκτασης. Ενώ το 2016, αποκτά παράρτημα στο οποίο εδρεύει το Πρόγραμμα Οργάνωση Μελέτης, με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων αναφορικά με το αποδοτικό διάβασμα. Το 2019, το Κέντρο με τις διάφορες νομικές μορφές του, έχει ήδη συμπληρώσει 18 χρόνια διαδρομής στην ειδική εκπαίδευση και προσφοράς στην σχολική κοινωνία. Στη μακρόχρονη αυτή πορεία το Κέντρο Αλφαβητάρι επιτελεί το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και μορφωτικό έργο του με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου και στις ιδιαίτερες και ευαίσθητες απαιτήσεις της Ειδικής Αγωγής.Σήμερα, το Κέντρο Αλφαβητάρι, έχει σημειώσει 22 χρόνια διαδρομής στην ειδική εκπαίδευση και προσφορά στην σχολική κοινωνία. Στη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας, επιτελεί το εκπαιδευτικό και θεραπευτικό του έργο, με γνώμονα την αναβάθμιση, την ανέλιξη και τη συνεχή προσαρμογή στις συνθήκες και τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου και τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής.
Φιλοσοφία του Κέντρου
Είναι η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση των δυσκολιών του παιδιού καθώς και η αρμονική ανάπτυξη των διανοητικών, ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων και εν τέλει η δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ικανών να ενταχθούν αρμονικά στο περιβάλλον.
Οι τομείς που δραστηριοποιείται το Κέντρο είναι: Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Πρώιμη παρέμβαση, Συμβουλευτική και Παιδοψυχιατρική υποστήριξη, καθώς και η Καλλιέργεια Κοινωνικών Δεξιοτήτων. Η διεπιστημονική ομάδα απαρτίζεται από επιστήμονες που ακολουθούν τη φιλοσοφία της Δια Βίου Μάθησης και επικαιροποιούν συστηματικά τις γνώσεις τους
.

Τομείς διάγνωσης και παρέμβασης
Προβλήματα λόγου και ομιλίας-τραυλισμός- ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία-κινητικές δυσκολίες και αδεξιότητα-διάσπαση προσοχής-υπερκινητικότητα-διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμός-νοητική υστέρηση-διαταραχές συμπεριφοράς-ψυχολογικές και παιδοψυχιατρικές διαταραχές, συναισθηματικές δυσκολίες.
Περιστατικά που διαχειριζόμαστε στο Κέντρο μας:
Λογοθεραπεία:
• Ψυχοκινητική καθυστέρηση.
• Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.
• Ειδική Γλωσσική Διαταραχή/καθυστέρηση.
• Σχολική ετοιμότητα.
• Διαταραχές της άρθρωσης-φωνολογίας, δυσαρθρία, δυσπραξία.
• Βαρηκοΐα/κώφωση
• Νοητική υστέρηση.
• Διαταραχή στην ροή της ομιλίας (τραυλισμός).
• Διαταραχές φωνής.
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που αφορούν την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου
• Δυσκολίες στην μάσηση/κατάποση.
• Επαυξητική επικοινωνία κ.α.

Εργοθεραπεία:
• Αισθητηριακή ολοκλήρωση (απτική αμυντικότητα, δυσκολίες ρύθμισης)
• Αδρή κινητικότητα (ισορροπία, πλευρίωση, οπτικοκινητική οργάνωση)
• Λεπτή κινητικότητα (σύλληψη, λαβή, χειρισμός αντικειμένων, δεξιότητες προγραφής)
• Τομέας κοινωνικών δεξιοτήτων –επικοινωνίας (ενσυναίσθηση, κατανόηση κοινωνικών κανόνων, κοινωνική ανταπόκριση, δεξιότητες παιχνιδιού)
• Τομέας αυτουπηρέτησης- δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής ( ένδυση, σίτιση, υγιεινή)

Ειδική Διαπαιδαγώγηση:
• Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία)
• Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (ανωριμότητα σε επιμέρους δεξιότητες)
• Αργός και συλλαβικός ρυθμός ανάγνωσης.
• Ανεπαρκής κατανόηση κειμένου
• Δυσκολία στη διάκριση αριστερού-δεξιού και εν γένει στην οργάνωση
• Ορθογραφικά λάθη.
• Λανθασμένη αντιγραφή από τον πίνακα
• Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χώρου και του χρόνου

Στο Κέντρο ΄Αλφαβητάρι΄, ειδικοί θεραπευτές αξιολογούν συνολικά και εν συνεχεία εξακριβώνουν τις δυσκολίες του παιδιού και καταρτίζουν το αντίστοιχο εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης.
Συμβουλευτική
• Χαμηλή Σχολική επίδοση
• Όρια και πειθαρχία
• Ψέμα, παραβατική συμπεριφορά
• Ζήλεια μεταξύ των αδελφών
• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
• Επιθετικότητα
• Ανησυχητικές / παράξενες σκέψεις και συμπεριφορές

Ανακεφαλαίωση:
Το Κέντρο Αλφαβητάρι Παπακώστα, δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο των Εποπτειών προς επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής. Παράλληλα έχει ενεργή παρουσία στα social media, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα κειμένων στα πλαίσια λειτουργίας του Blog.Ενημέρωση για Covid-19