Εντατική αλληλεπίδραση

Εντατική αλληλεπίδραση

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

(INTENSIVE INTERACTION)

 

Τι είναι η εντατική αλληλεπίδραση;

Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μία προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι, με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν νωρίς προ-γλωσσική επικοινωνία και δεξιότητες αλληλεπίδρασης. Επίσης, έχει σκοπό να μειώσει επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και συμπεριφορές αυτό-τραυματισμού. Ο ισχυρισμός είναι πως βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να εμπλέκονται με άλλους για προοδευτικά μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, σε σταδιακά πιο περίπλοκες και ποικίλες δραστηριότητες.

 Για ποιον είναι η εντατική αλληλεπίδραση;

Η εντατική αλληλεπίδραση είναι για άτομα όλων των ηλικιών που έχουν δυσκολία στην επικοινωνία. Αυτό περικλείει άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, περιλαμβάνοντας αυτά που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο που μαθαίνουν να επικοινωνούν και αυτά που διαθέτουν ορισμένη ομιλία, αλλά θα επωφελούνταν από την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

 

Σε τι χρησιμεύει η εντατική αλληλεπίδραση;

Βοηθά τα παιδιά να μάθουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, όπως είναι η εστίαση της προσοχής και η εναλλαγή σειράς στις δραστηριότητες.

 

Ποια ιδέα βρίσκεται πίσω από την εντατική αλληλεπίδραση;

Βασίζεται σε ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το πώς οι γονείς βοηθούν τα μωρά και τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν κοινωνική επίγνωση και να μάθουν να επικοινωνούν τα πρώτα χρόνια.

 

Τι περιλαμβάνει η εντατική αλληλεπίδραση;

Ο εκπαιδευτής της εντατικής αλληλεπίδρασης παίζει με το παιδί, ανταποκρινόμενος στο τι κάνει το παιδί, με το να μιμείται και να εμπλέκεται όπως ο γονέας μιμείται και εναλλάσσει τη σειρά με το μωρό. Ο εκπαιδευτής εξελίσσει το παιχνίδι σε δραστηριότητες που διερευνούν και εξασκούν τις δεξιότητες επικοινωνίας.

Η αλληλεπίδραση πηγαίνει με το ρυθμό του παιδιού και ακολουθεί τα ενδιαφέροντά του. Ο εκπαιδευτής σταματά και παρακολουθεί τι κάνει το παιδί μετά,  πριν ο ίδιος ανταποκριθεί. Η συνεδρία λήγει όταν το παιδί κουραστεί.

Στην αρχή, οι συνεδρίες μπορεί να διαρκούν λίγα λεπτά αλλά γίνονται μεγαλύτερες, καθώς αναπτύσσονται οι δεξιότητες του παιδιού.

Η εντατική αλληλεπίδραση συμβαίνει σε κάθε ευκαιρία. Για τα πιο μικρά παιδιά μπορεί να γίνεται μερικές φορές την ημέρα. Συχνά πραγματοποιείται ως μέρος της καθημερινότητάς του στο ειδικό σχολείο ή στο κέντρο ημέρας.

 

Εκπαίδευση γονέων, επιμόρφωση, υποστήριξη και συμμετοχή

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος εντατικής αλληλεπίδρασης, με έναν εκπαιδευτή ή δάσκαλο, και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα στο σπίτι.

 

Πηγή: raisinigchildren.net.au

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ενημέρωση για Covid-19