Ενταξιακή Εκπαίδευση

Ενταξιακή Εκπαίδευση

Ενταξιακή εκπαίδευση είναι όταν όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν, τοποθετούνται σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης με βάση την ηλικία, στα σχολεία της γειτονιάς τους, για να λάβουν υψηλής ποιότητας οδηγίες, παρεμβάσεις και υποστήριξη που τους βοηθούν να επιτύχουν στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Bui, Quirk, Almazan &Valenti, 2010; Alquraini & Gut, 2012).
To σχολείο και η τάξη λειτουργούν στη βάση ότι οι μαθητές με αναπηρίες είναι τόσο ανταγωνιστικοί όσο και οι μαθητές χωρίς αναπηρίες. Έτσι, όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στις τάξεις και στην τοπική σχολική κοινότητα. Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές με αναπηρίες βρίσκονται με τους συμμαθητές τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με τη γενική εκπαίδευση να τοποθετείται στην πρώτη επιλογή όλων των μαθητών (Αlquraini & Gut, 2012).
Η επιτυχημένη ενταξιακή εκπαίδευση συμβαίνει πρωτίστως μέσω της αποδοχής, κατανόησης και παρακολούθησης των διαφορών και της ποικιλίας των μαθητών, που μπορεί να είναι φυσικές, γνωστικές, ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές. Αυτό δε σημαίνει πως οι μαθητές δεν έχουν ανάγκη να περάσουν χρόνο έξω από τις τάξεις της κανονικής εκπαίδευσης, γιατί μερικές φορές το κάνουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό, π.χ. για λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία.
Η βασική αρχή είναι να νιώθουν όλοι οι μαθητές ευπρόσδεκτοι, να έχουν κατάλληλες προκλήσεις και να υποστηρίζονται στις προσπάθειές τους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζονται και οι ενήλικες. Αυτό περιλαμβάνει το δάσκαλο της κανονικής τάξης, το δάσκαλο της ειδικής αγωγής και το υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και οι γονείς.
ΠΗΓΗ: education.cu-portland.edu
TAGS: ένταξη, εκπαίδευση, σχολική κοινότητα, δάσκαλος ειδικής αγωγής, αναπηρίαΕνημέρωση για Covid-19