Ενδοοικογενειακή επικοινωνία

Ενδοοικογενειακή επικοινωνία

Η οικογένεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σύγκρουση σε σχέση με άλλα κοινωνικά σύνολα. Οικογενειακή επικοινωνία ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της διατηρούν τη δομή της μέσω λεκτικής ή εξωλεκτικής αλληλεπίδρασης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν μηνύματα που διατηρούν την ισορροπία της και άλλα που την οδηγούν σε σύγκρουση.
Οι αιτίες μιας σύγκρουσης οφείλονται κυρίως σε οικονομικούς ή κοινωνικούς παράγοντες. Παρ’ όλα αυτά, αυτό που θα οδηγήση στην σύγκρουση, είναι το συναίσθημα που κρύβεται πίσω από κάθε κατάσταση. Ένα λοιπόν θεμελιώδες βήμα για την ενδοοικογενειακή επικοινωνία είναι η κατανόηση των συναισθημάτων. Με άλλα λόγια, ένας γονιός θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διδάξει στο παιδί του όλα τα συναισθήματα, είτε είναι θετικά, είτε αρνητικά. Θα πρέπει να αποδέχεται το παιδί του, να είναι φιλικός και στοργικός μαζί του, ν’ ασχολείται ουσιαστικά με αυτό και να κατανοεί τα σφάλματα και τις δυσκολίες του. Η αποδοχή από τον γονέα αποτελεί ουσιαστική βάση για την ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας, σε αντίθεση με την απόρριψη που οδηγεί το παιδί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, ματαίωση ή ακόμα και φόβο.
Τα παιδιά μεγαλώνοντας θέλουν να μοιάσουν στους γονείς τους, όμως όταν παρατηρούν τις ατέλειές τους, εμφανίζονται οι πρώτες συγκρούσεις. Η καλή γονική συμπεριφορά θα βοηθήσει το παιδί να πετύχει στο σχολείο, θα το αποτρέψει από παραβατικές – επιθετικές συμπεριφορές, εθισμούς, καθώς και θα το προστατέψει από αγχώδεις καταστάσεις και ψυχολογικές δυσκολίες.
Είναι σημαντικό λοιπόν μία οικογένεια να εκπαιδευτεί στην επικοινωνιακή δεξιότητα, διότι θα βοηθήσει στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Psychologynow.grΕνημέρωση για Covid-19