Διαγενεακά προγράμματα (μέρος β)

Διαγενεακά προγράμματα (μέρος β)

Παραδείγματα Διαγενεακών προγραμμάτων:

Πρόκειται για δράσεις  που  εντάσσονται  στο Διαγενεακό Πρόγραμμα που υλοποιεί το Δίκτυο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

 • Διαγενεακό Πρόγραμμα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού: «Διαβάζουμε μαζί’»

Στο διαγενεακό πρόγραμμα συμμετείχαν γονείς και παιδιά από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Στόχος είναι  η στήριξη των οικογενειών, ώστε να βελτιωθεί η σχέση τους με το σχολείο, να ενισχυθεί ο γραμματισμός των μελών τους (οικογενειακός γραμματισμός) και να προωθηθεί η ανάγνωση στο σπίτι, καθώς και να καταπολεμηθούν προκαταλήψεις και διακρίσεις.

Σε όλες τις συναντήσεις έπαιρναν μέρος γονείς και παιδιά, κατά περίπτωση σε κοινή ομάδα ή ξεχωριστά, ανάλογα με τον σχεδιασμό της επιμόρφωσης, το ιδιαίτερο θέμα της συνάντησης, τις παιδαγωγικές ανάγκες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις επιθυμίες των γονιών και συνδέονταν σε κάθε περίπτωση με παιδικά βιβλία, ώστε να προωθείται η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης μικρές κινηματογραφικές ταινίες, αντίγραφα έργων τέχνης και φωτογραφικό υλικό.

Θεματολογία:

 • εξοικείωση με τρόπους στήριξης του γραμματισμού των παιδιών
 • το παραμύθι ως επικοινωνία και διαπολιτισμικό εργαλείο – αφήγηση
 • συνεργατική ανάγνωση και τεχνικές για το ξεκλείδωμα κειμένων και εικονογράφησης μέσα από επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές, παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες
 • οικογενειακή ιστορία: προέλευση, μνήμες, σχέσεις
 • τρόπους επιλογής βιβλίων – εξοικείωση με ποικίλα είδη βιβλίων
 • επεξεργασία συναισθημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην απομόνωση, τον φόβο και τον θυμό, μέσα από λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά
 • αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου – δραστηριότητες
 • βιωματικές δραστηριότητες για την πρόληψη και καταπολέμηση προκαταλήψεων και διακρίσεων
 • σχολικές εμπειρίες των γονιών και των παιδιών τους: αφηγήσεις.

Οργανώθηκε δράση για παιδιά και γονείς στου Φιλοπάππου και την Πνύκα.

Γονείς και παιδιά πήραν μέρος σε μια διαδρομή με διαδοχικές δραστηριότητες για τη φύση και την πόλη, με αφορμή βιβλία αλλά και τον ίδιο τον χώρο, με τη βοήθεια εθελοντών συνεργατών. Σε κάθε σταθμό της διαδρομής έλυναν ένα μικρό μυστήριο, ερευνούσαν και δημιουργούσαν  μαζί.

 • «Διαγενεακό πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού»

Από τον Οκτώβριο του 2012, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Δικτύου, λειτουργεί κοντά στον Σταθμό Λαρίσης το «Εργαστήρι Πολιτισμού» με πολλές δωρεάν δημιουργικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και πρωτοβουλίες για τον ελεύθερο χρόνο τους, καθώς και βοήθεια σε μαθήματα.

Βασική επιδίωξη του Δικτύου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών της περιοχής, που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, κυρίως σε ζητήματα οικογενειακού γραμματισμού (στήριξη των παιδιών τους στη μαθησιακή διαδικασία, τρόπους αξιοποίησης δωρεάν πολιτιστικών πόρων δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας κ.ά.), ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, πρόληψης των διακρίσεων και του εκφοβισμού.

Το διαγενεακό πρόγραμμα πραγματοποιείται στο «Εργαστήρι Πολιτισμού» και απευθύνεται σε γονείς και παιδιά όλων των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της περιοχής. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών αυτών ώστε να βελτιωθεί η σχέση τους με το σχολείο και να ενισχυθεί ο γραμματισμός των μελών τους.

Βασικές ενότητες του προγράμματος:

 1. εξοικείωση με τρόπους στήριξης των παιδιών στην εκμάθηση γραφής – ανάγνωση μέσα από κείμενα του καθημερινού περιβάλλοντος και δραστηριότητες
 2. συνεργατική ανάγνωση και καλλιέργεια φιλαναγνωσίας
 3. τεχνικές συνεργατικής ανάγνωσης–ξεκλείδωμα κειμένων και εικονογράφησης μέσα από επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές
 4. τρόποι επιλογής βιβλίων – εξοικείωση με ποικίλα είδη βιβλίων
 5. βιωματικές δραστηριότητες με αφορμή τα κείμενα των βιβλίων και παιχνίδια διακειμενικότητας
 6. η ανάδειξη της ετερότητας (μέσα από κείμενα), ως παράγοντα που εμπλουτίζει τη ζωή

Πώς μπορούν τελικά  να καταρριφθούν στερεότυπα που διχάζουν γενιές και ηλικίες και πώς μπορεί να ωφελήσει κάτι τέτοιο; Ίσως μέσω της διαγενεακής μάθησης.

 

Πηγές:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (Epale)

Γενική γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ)Ενημέρωση για Covid-19