Ανακοίνωση για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου μας

Ανακοίνωση για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου μας

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Αλφαβητάρι ΄Παπακώστα΄, σας γνωστοποιεί ότι η παροχή υπηρεσιών του συνεχίζεται κανονικά, καθώς το Κέντρο εντάσσεται στην κατηγορία Μονάδα Α΄βάθμιας Υγείας.
Κατά συνέπεια, όλα τα Θεραπευτικά προγράμματα, εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, με εφαρμογή μέτρων προστασίας και κοινωνική ευθύνη.
Εναλλακτικά, για όποιον δεν έχει δυνατότητα μετακίνησης ή αδυνατεί να συνεχίσει το πρόγραμμα δια ζώσης, παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα διαδικτυακών συνεδριών-τηλεδιασκέψεων μέσω της πλατφόρμας Webex, κατόπιν συνεννόησης.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία για περαιτέρω πληροφορίες-διευκρινίσεις
210-5760463
e-mail: info@alfavitari-papakosta.grΕνημέρωση για Covid-19