«Αδέλφια παιδιών με Αυτισμό & άλλες συναισθηματικές διαταραχές»

«Αδέλφια παιδιών με Αυτισμό & άλλες συναισθηματικές διαταραχές»

Το αυτιστικό φάσμα είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που διέπει άτομα κάθε ηλικίας. Παλαιότερα γινόταν λόγος μόνο για τον νηπιακό αυτισμό. Εκδηλώνεται με τρία βασικά ελλείμματα: έλλειμμα κοινωνικοποίησης, έλλειμμα επικοινωνίας και έλλειμμα δημιουργικής φαντασίας (Δ.Στασινός). Όλες οι έρευνες έχουν σχέση με τα ίδια τα παιδιά με αυτισμό και συναισθηματικές διαταραχές με απώτερο στόχο να γίνει άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση. Όμως τι συμβαίνει με τα αδέλφια των παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες;
Στην έρευνα των A.BAGENHOLM,C.GILLBERG (1991) συμμετείχαν 60 άτομα που από αυτές τις οικογένειες τα 40 άτομα είχαν κάποιο μέλος με αυτισμό και συναισθηματικές διαταραχές. Τα αδέλφια των παιδιών με ειδικές ανάγκες ερωτήθηκαν για την σχέση τους με τα αδέλφια τους και για τα προβλήματα που αφορούσαν τους ίδιους. Οι γονείς ερωτήθηκαν, μέσα από ερωτηματολόγια, σχετικά με την συμπεριφορά και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών με τυπική ανάπτυξη (τα αδέλφια των παιδιών με ειδικές ανάγκες).
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως τα αδέλφια αυτών των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες ανησυχούσαν για το μέλλον και ιδιαίτερα τα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό. Επίσης ένιωθαν μοναχικά πιο συχνά και πολλά από αυτά είχαν προβλήματα με τους συνομήλικούς τους. Συχνά θεωρούσαν τα αδέλφια τους με ειδικές ανάγκες σαν βάρος και δεν κατανοούσαν γιατί ήταν διαφορετικά από τα άλλα παιδιά. Υπήρχαν περισσότερες διαταραχές στη συμπεριφορά των αδελφών με παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι μητέρες παιδιών με αυτισμό ανέφεραν περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα.
Συνοψίζοντας, τα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό ή με συναισθηματικές διαταραχές,  θα πρέπει να έχουν και αυτά την απαραίτητη προσοχή και σωστή μεταχείριση από τους γονείς πρωτίστως και εν συνεχεία από ειδικούς επιστήμονες με στόχο την πρόληψη δυσμενών καταστάσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) «Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2027, Δ. Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ»
2) «Pshychosocial effects on siblings of children with autism and mental retardation: a population-based study»A.BAGENHOLM, C. GILLBERG (1991)Ενημέρωση για Covid-19